ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Дата : 2021-03-17

XXIV звітно-виборна конференція Донецької облпрофради

16 березня 2021 року в будівлі санаторія “Святі гори” відбулася XXIV звітно-виборна конференція Донецької обласної ради профспілок. Було заслухано та схвалено Звіт про роботу Донецької обласної ради професійних спілок за період з квітня 2016 року до березня 2021 року та Звіт ревізійної комісії обласної ради професійних спілок за період з квітня 2016 року до березня 2021 року. Під час обговорення звіту про роботу облпрофради делегатами конференції було внесено низку цікавих та корисних пропозицій щодо подальшої розбудови обласного профоб’єднання, піднесення його авторитету.

Конференція також прийняла Положення про Донецьку обласну раду профспілок у новій редакції. Затверджено положення про мандатну і ревізійну комісії Донецької облпрофради.

Головою Донецької облпрофради переобрано Древаля Петра Петровича. Першим заступником голови облпрофради було обрано Самбурського Д.В., заступником – Доценка В.І., голову Донецької обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я України. Також делегати конференції підтримали пропозицію голови облпрофради Древаля П.П. щодо обрання уповноважених облпрофради зі статусом заступника голови облпрофради в районах області. В Бахмутському районі обрано Заморську Т.М., голову Донецької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, а в Маріупольському – Старухіну Н.М, голову Донецької обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.

За цим відбулося підтвердження повноважень нового складу Ради Донецької обласної ради професійних спілок і затвердження складу президії Донецької обласної ради професійних спілок. Мандатна і ревізійна комісія обрали совїх голов.

Делегати конференції прийняли резолюцію стосовно діяльності профспілок Донееччини в сучасних умовах, насамперед з приводу відносин з владою і роботодавцями. Звітно-виборна конференція Донецької обласної Ради професій-них спілок звернулася до Голови Верховної Ра-ди України щодо проєкту Закону України № 2681 та до Прем’єр-Міністра України щодо проекту Закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі».Залишити коментар

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

создание сайта