ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Дата : 2019-12-02

Звернення до Голови Комітету ВРУ з питань політики та захисту прав ветеранів Третьяковій Г.М.

Шановна пані ТРЕТЬЯКОВА!

Донецька обласна рада професійних спілок висловлює свою занепокоєність законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку визначення репрезентативності організацій профспілок та роботодавців в органах соціального діалогу» (р.№2332) (далі – законопроект) за Вашого авторства.

Так, законопроектом пропонується змінити компетентний орган з оцінки (підтвердження) репрезентативності організацій роботодавців та організацій профспілок, що діють на відповідному рівні. В пояснювальній записці зазначено, що були спотворені мета створення та гармонічні повноваження Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), визначені при прийнятті Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Варто зауважити, що інституалізація соціального діалогу відбувалась протягом декількох років, після проведення чисельних консультацій організацій профспілок і організацій роботодавців та з урахуванням експертних коментарів МОП. Засади ведення соціального діалогу визначено Законом України «Про соціальний діалог в Україні».

Відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» до сторін соціального діалогу належать у т.ч. сторона органів виконавчої влади, суб’єктом якої є Кабінет Міністрів України.

У зв’язку з тим, що Мінюст є органом виконавчої влади, наявний конфлікт інтересів. Тому свого часу, за результатами консультацій, відмовились від надання саме Мінюсту статусу компетентного органу з оцінки (підтвердження) репрезентативності. Необхідно відмітити, що міжнародними експертами не висловлено жодних застережень щодо надання цього статусу НСПП. Окрім того, за 8 років реалізації НСПП цих повноважень відсутні будь-які скарги від організацій профспілок Донецької області з приводу недотримання НСПП принципів неупередженості, незалежності та об’єктивності при оцінці (підтвердженні) репрезентативності, будь-які судові спори щодо неналежної реалізації НСПП своїх повноважень.

Також, згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» для виконання завдань, передбачених Законом України «Про соціальний діалог в Україні» Національна служба посередництва і примирення та її відділення звертаються із запитами до органів юстиції, статистики, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримують необхідну інформацію в установленому законодавством порядку. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та роботодавців затверджено Національною службою посередництва і примирення після погодження сторонами соціального діалогу на національному рівні. Згаданий Порядок схвалено рішенням СПО роботодавців від 24.06.2011р., СПО профспілок від 06.06.2011р. та Віце-Прем’єр-міністром України С.Л.Тігіпком.

Зазначений законопроект руйнує цілісну, розбудовану модель соціального діалогу, яка довела свою ефективність протягом багатьох років.

У зв’язку з цим, звертаємось до Вас, шановна Галино Миколаївно, зважити на вищезгадані аргументи щодо відкликання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку визначення репрезентативності організацій профспілок та роботодавців в органах соціального діалогу (р.№2332).

Голова Донецької обласної
ради професійних спілок П.П.Древаль


Залишити коментар

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

создание сайта