ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

Дата : 2019-11-29

Звернення Донецької облпрофради

Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України

Звернення Донецької облпрофради
щодо проекту Трудового кодексу

Донецька обласна рада професійних спілок висловлює своє занепокоєння щодо кулуарної і поспішної підготовки проекту нового Трудового кодексу України.

Трудовий кодекс, як основний закон, що повинен регулювати трудові відносини працівника і роботодавця не може готуватися без врахування пропозицій сторін соціального діалогу. Висловлюємо своє обурення, що в робочу групу з підготовки нового проекту Трудового кодексу не включено представників профспілок, які повинні відстоювати інтереси людей праці.

Донецька обласна рада професійних спілок висловлює обурення стосовно некоректних висловлювань голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, яка оголосила про початок підготовки нового проекту Трудового кодексу і, який за її словами, буде ліберальним, створить «дуже прості і дешеві умови відкриття і закриття робочого місця». Більше того, будуть «трохи дискримінувати найманого працівника».

Звертаємо увагу народних депутатів та голови Кабінету Міністрів України, що відповідно до ст. 22 Конституції України конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Цими постулатами повинні керуватися розробники проекту Трудового кодексу і не допустити звуження трудових прав та інтересів працівників у новому проекту Трудового кодексу.

Проект Трудового кодексу також повинен врахувати зобов’язання України передбачені конвенціями міжнародної організації праці, а також зобов’язання, які вона взяла на себе підписуючи Угоду про асоціацію з європейським союзом.

Економіка України та бізнес повинні розвиватися не за рахунок утиску трудових прав найманих працівників!

Керуючись ст. 19 і 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» звертаємося до Вас з вимогою забезпечити процес підготовки нового проекту Трудового кодексу із залученням представників профспілок шляхом його громадського обговорення та з врахуванням позицій експертів міжнародної організації праці.

Вимагаємо не допустити прийняття антисоціального кодексу, який би обмежував права і інтереси людей праці.

Будь-яке звуження трудових прав та гарантій працівників є неприпустимим.

Професійні членські організації Донецької області протягом багатьох років боролися за новий Трудовий кодекс, який би не погіршував, а покращував позиції трудящих в соціально-трудових відносинах з роботодавцем. І своїх переконань вони змінювати не збираються.

Донецька обласна рада професійних спілок стоїть на позиціях не сприйняття ліберального підходу до унормування взаємовідносин між роботодавцями і працівниками.

Людина має бути захищеною і має повне право на гідну роботу і гідне життя.

Голова Донецької облпрофради П.П.Древаль


Залишити коментар

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

создание сайта